Cải cách hành chính

Tây Ninh tăng 17 bậc chỉ số cải cách hành chính

SGGP
Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính - Par Index 2020 từ Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đối với các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Tây Ninh tăng 17 bậc so với năm 2019.

Theo đó, Tây Ninh xếp thứ 27 với 84,59%, thuộc nhóm B (đạt kết quả chỉ số từ 80% đến dưới 90%, có 56 tỉnh, thành phố trong nhóm này) từ bước đột phá cải cách thủ tục hành chính của trung tâm phục vụ hành chính công (HCC). 6 tháng đầu năm 2021, HCC đã tiếp nhận 43.953 hồ sơ với trên 96% đã được trả trước hẹn và đúng hẹn.  

Tỉnh Tây Ninh đang thí điểm thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, môi trường từ bộ phận một cửa thuộc Văn phòng HĐND và UBND TP Tây Ninh về HCC tỉnh với 98,7% hồ sơ trả kết quả đúng hạn. Khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến làm thủ tục về đất đai cho thấy đa số các ý kiến rất đồng tình, ủng hộ.

XUÂN TRUNG

Tin cùng chuyên mục