Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tây Ninh qua 5 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

SGGP

Trong các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đều lồng ghép, đưa tinh thần Chỉ thị 05 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện sâu sát từng lĩnh vực, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây là nội dung quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước hàng năm.


Tỉnh ủy Tây Ninh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021

Tỉnh ủy Tây Ninh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021

Ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ban hành (Chỉ thị 05), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt của tỉnh; chỉ đạo các cấp ủy quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên (CB-ĐV) qua sinh hoạt chi bộ, lồng ghép với triển khai Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh. Qua 5 năm thực hiện đã thu được nhiều kết quả rõ rệt.

Từ những con số

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chuyên đề trong Đảng bộ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; đổi mới phương thức học tập, quán triệt, phát huy học tập trực tuyến nhằm giúp CB-ĐV chủ chốt các cấp được trực tiếp nghe báo cáo viên Trung ương triển khai nội dung cốt lõi các chuyên đề để tạo thống nhất về tư tưởng và hành động; phát huy vai trò người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện.

Toàn tỉnh đã tổ chức 1.571 lớp học tập chuyên đề, với 171.102 lượt đảng viên và 42.456 lượt quần chúng, người lao động tham gia; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%; trong đó, có 67 hội nghị trực tuyến từ Trung ương, tỉnh đến huyện, xã, với 14.617 lượt CB-ĐV tham gia học tập. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức 31.705 cuộc tuyên truyền, với trên 1,5 triệu lượt người dự.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trương thực hiện “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” và “Sổ theo dõi thực hiện cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”. Theo đó, hàng năm, mỗi CB-ĐV đăng ký cam kết thực hiện vào “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; là cơ sở để ĐV đang công tác tự phê hình, kiểm điểm kết quả thực hiện hàng tháng; cấp ủy, chi bộ đánh giá hàng quý, năm; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của CB-ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong thực hiện. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, CB-ĐV, CB quản lý cuối năm.

Qua triển khai thực hiện, bước đầu đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, gương mẫu của CB-ĐV trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại địa phương; việc làm này được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, được một số tỉnh bạn học tập kinh nghiệm. Tỷ lệ ĐV không hoàn thành nhiệm vụ giảm từ 0,51% năm 2016 xuống 0,38% năm 2020; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém giảm từ 7% năm 2016 xuống còn 1% năm 2020.

Đến nhiều mô hình học tập và làm theo

Trong các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đều lồng ghép, đưa tinh thần Chỉ thị 05 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện sâu sát từng lĩnh vực, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây là nội dung quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước hàng năm.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, thiết thực như: Mô hình đeo huy hiệu Bác Hồ; Hội thi kể chuyện gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua mạng xã hội; Phường xã vì dân; treo ảnh Bác trong nhà”, “Gia đình tôi học tập và làm theo Bác”, CB-ĐV thực hành tiết kiệm làm theo gương Bác, “ATM gạo” và nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã có tác động tích cực và tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

Có thể kể Chi bộ Ngân hàng TMCP Vietcombank, chi nhánh Tây Ninh với việc lãnh đạo, tổ chức việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh doanh - luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu hàng năm về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Cuối năm 2020, nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 3.600 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 6.500 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 0,04%/tổng dư nợ và trong 5 năm (2016-2020) đã tiết kiệm 7,8 tỷ đồng. Ngoài ra, chi nhánh còn tham gia công tác an sinh xã hội cùng chính quyền địa phương, tổng số tiền 12 tỷ đồng từ đóng góp của doanh nghiệp và tập thể cán bộ, CNV.

Hay trường hợp Thiếu tá Hoàng Bảo Trung (Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Tân Biên) nêu tấm gương về học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; chủ động tham mưu và tổ chức đấu tranh, triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy với 99 vụ, 225 đối tượng. Ngoài ra, anh còn quan tâm giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thăm hỏi, tặng 138 phần quà cho các học viên cai nghiện ma túy. Năm 2019, Thiếu tá Hoàng Bảo Trung được UBND tỉnh tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

Và cũng không thể không kể đến mô hình phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu ở Tiểu đoàn Bộ binh 14 (Trung đoàn Bộ binh 174, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh). Tiểu đoàn thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị tư tưởng kết hợp phổ biến pháp luật cho cán bộ chiến sĩ; chất lượng huấn luyện ngày càng nâng cao - diễn tập chiến thuật và bắn đạn thật cấp trung đội, đại đội đều đạt kết quả cao và 5 năm liền (2016-2020) được Tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

VĂN PHONG

Tin cùng chuyên mục