Cải cách hành chính

Tây Ninh phê duyệt đề án cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số hành chính công

SGGPO
Ngày 7-7, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phê duyệt đề án thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số hành chính công trong giai đoạn 2021- 2025.

Tây Ninh vừa phê duyệt đề án cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số

Tây Ninh vừa phê duyệt đề án cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số

Trong giai đoạn 2016-2020, thứ hạng các chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh Tây Ninh ngày càng giảm so với các tỉnh, thành trong cả nước nên cần phải ban hành đề án chuyên đề nhằm cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng đối với các chỉ số.

Cụ thể, tỉnh Tây Ninh phấn đấu đến năm 2025, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc nhóm tốt, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) thuộc nhóm trung bình cao, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) thuộc nhóm 30 tỉnh dẫn đầu, chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) cao hơn mức trung bình cả nước và chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam (ICT INDEX) thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, thủ trưởng các cơ quan xác định rõ nội dung từng nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ với công việc chuyên môn để thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, cơ quan chức năng tăng cường sự đánh giá, giám sát, phản biện xã hội đối với việc triển khai đề án cải thiện các chỉ số, không chạy theo thành tích trong triển khai thực hiện nhiệm vụ từng chỉ số tại đơn vị.

HOÀNG BẮC

Tin cùng chuyên mục