Khoa học công nghệ

Tây Ninh phấn đấu 100% hồ sơ cấp xã được xử lý trên mạng

Ngày 18-10, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Tây Ninh phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thiện chính quyền điện tử và phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước với 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 4 phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh được xác thực điện tử; 50% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất từ hệ thống trung ương; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 60% trở lên; 100% hồ sơ được giải quyết thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Đáng chú ý, đến năm 2030 Tây Ninh phấn đấu xây dựng hệ thống băng rôn, cáp quang phủ trên 90% hộ gia đình, 100% xã, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. 

Tây Ninh phấn đấu 100% hồ sơ cấp xã được xử lý trên môi trường mạng ảnh 1 Tây Ninh phấn đấu 100% hồ sơ cấp xã được xử lý trên mạng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh
UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị Sở TT-TT và các cơ quan chức năng theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai của các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố; chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của chương trình và phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tìm phương án giải quyết, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

HOÀNG BẮC

Tin cùng chuyên mục