Chính trị

Tây Ninh: Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

SGGPO
Sáng 31-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, khoá X nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng bầu cử tỉnh Tây Ninh công bố kết quả bầu cử

Hội đồng bầu cử tỉnh Tây Ninh công bố kết quả bầu cử

Theo đó, trong ngày 23-5-2021, 716 điểm bầu cử trong tỉnh Tây Ninh đã khai mạc và tổ chức bỏ phiếu, tính đến 19 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,82%; đồng thời bầu đủ 6 ĐBQH khoá XV, 52 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 293 đại biểu HĐND cấp huyện, 2.438 đại biểu HĐND cấp xã.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh, trường hợp có khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND, phải gửi đến Ủy ban bầu cử chậm nhất 5 ngày sau khi công bố kết quả bầu cử để xem xét, giải quyết khiếu nại trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Sau khi xem xét, giải quyết các khiếu nại (nếu có), Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND các cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa mới cho người trúng cử và báo cáo HĐND khoá mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tại kỳ họp đầu tiên.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các khu vục bỏ phiếu đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn, phương án đề ra, nhất là bảo đảm thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, một số địa phương thực hiện quét mã QR, giữ khoảng cách... 100% khu vực bỏ phiếu được sát khuẩn trước khi bầu cử...

XUÂN TRUNG

Tin cùng chuyên mục