Nông nghiệp

Tây Nguyên: Tái canh, ghép cải tạo hơn 38.000ha cà phê

SGGP
Ngày 23-6, Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng có tờ trình kế hoạch tái canh, ghép cải tạo cà phê giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn.

Cụ thể, tỉnh trồng tái canh, ghép cải tạo giống cà phê 29.365ha; trong đó, trồng tái canh cà phê vối 11.645ha, ghép cải tạo cà phê vối 17.185ha và trồng tái canh cà phê chè 535ha. Mục tiêu đưa năng suất vườn cà phê sau khi trồng tái canh và ghép cải tạo ở thời kỳ kinh doanh ổn định đạt bình quân 3,5-4 tấn nhân/ha đối với cà phê vối, 3 tấn nhân/ha đối với cà phê chè.

Tại tỉnh Gia Lai, địa phương này cũng vừa có quyết định ban hành kế hoạch trồng tái canh và ghép cải tạo cà phê giai đoạn 2022-2025. Theo đó, tỉnh dự kiến sẽ trồng tái canh 9.320ha cà phê và ghép cải tạo 130ha. Năng suất vườn cà phê sau tái canh và ghép cải tạo ở thời kỳ kinh doanh ổn định dự kiến đạt bình quân 3,5 tấn nhân/ha; thu nhập tăng 1,5 đến 2 lần/ha so với trước thời điểm tái canh. 

ĐOÀN KIÊN - HỮU PHÚC

Tin cùng chuyên mục