Chính trị

Tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy

SGGP
Quận ủy Gò Vấp (TPHCM) vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. 

Tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Đảng bộ Quận ủy Gò Vấp xác định, năm 2019 có ý nghĩa quyết định hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị quận và cơ sở có kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Về nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, sáng tạo và hiệu quả; tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội để kịp thời xử lý thông tin và định hướng đúng đắn cho nhân dân.

Cùng đó là việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, xử lý thông tin nhanh, hiệu quả, kịp thời. Tổ chức mặt trận và các đoàn thể xã hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại địa phương, cũng như trong từng cơ quan, đơn vị, khu dân cư luôn trong sạch vững mạnh.

Năm 2018, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị quận đã thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện đúng theo quy định.

Công tác dân vận có chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả nổi bật, tiêu biểu như: kết nạp 254 đảng viên (đạt 127% chỉ tiêu); 1.020 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 32 đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở, 432 tổ chức đảng trực thuộc cơ sở và gần 7.630 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục