Xây dựng Đảng

Tập trung kết nạp đảng viên mới là công nhân, giáo viên

SGGP
Đó là một nhiệm vụ trọng tâm, được Ban Thường vụ Quận ủy quận 9 (TPHCM) tập trung thực hiện trong năm 2019. 

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận 9 Võ Minh Hùng thông tin, trong năm 2019, ban sẽ tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy kết nạp 180 đảng viên mới, tập trung vào lực lượng công nhân, giáo viên địa bàn dân cư theo chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

Cùng đó là việc tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các trường học, đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, phấn đấu thành lập 4 chi bộ đảng, 15 chi đoàn, chi hội.

Năm 2018, Ban Thường vụ Quận ủy quận 9 tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt chức năng tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân, lao động và rà soát, phát triển đảng viên, thành lập chi bộ ở doanh nghiệp có 300 - 500 lao động. Qua đó đã thành lập 4 chi bộ, kết nạp 37 đảng viên mới trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục