Xã hội

Tập trung giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

SGGPO
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Văn hoá - Giáo dục tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) giám sát chuyên đề năm 2023 “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị  ​

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị ​

Ngày 2-8, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục (VH-GD) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả, sự chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, kịp thời trong hoạt động của Ủy ban VH-GD 6 tháng đầu năm 2022.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động lớn 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ủy ban theo dõi việc ban hành hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Điện ảnh (sửa đổi) đã được Chủ tịch Nước công bố ngày 5-7-2022; chuẩn bị tốt nội dung, kế hoạch để tham mưu cho Ủy ban UBTVQH giám sát chuyên đề năm 2023 “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”…

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, ủy ban khẩn trương triển khai thực hiện một số hoạt động hội thảo, diễn đàn về các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và trẻ em đã được lãnh đạo Quốc hội cho ý kiến đồng ý về chủ trương, bảo đảm chất lượng và hiệu quả; quan tâm nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát và tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị về giáo dục và văn hóa gắn với khu vực và đối tượng cụ thể nhằm định hướng, đề xuất cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tập trung giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông ảnh 1 Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD Phan Viết Lượng báo cáo tại hội nghị

Trước đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD Phan Viết Lượng cho biết, ủy ban sẽ tổ chức hai hội thảo là: hội thảo giáo dục 2022 với chủ đề về chất lượng giáo dục đại học, nhằm thảo luận, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của đất nước theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội; hội thảo về lĩnh vực văn hóa 2022 nhằm thảo luận, đề xuất cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa theo quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ủy ban cũng sẽ tiếp tục xin chủ trương của lãnh đạo Quốc hội về việc phối hợp với Bộ GD-ĐT để tổ chức các diễn đàn “Giáo dục đồng bằng sông Cửu Long” và “Giáo dục khu vực miền núi phía Bắc”.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục