Giao thông vận tải

Tập trung các gói thầu Dự án Vệ sinh môi trường TPHCM giai đoạn 2

SGGP
UBND TPHCM vừa giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phối hợp với cơ quan có liên quan đề xuất các giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện gói thầu XL-02 và hợp đồng khác liên quan (XL-01 và XL-03), công tác quy hoạch thoát nước mưa, nước thải trong Dự án Vệ sinh môi trường TP giai đoạn 2; đảm bảo hoàn tất trình duyệt thiết kế sơ bộ vào cuối tháng 7 và hoàn thành thiết kế kỹ thuật vào tháng 8-2020.

Đối với dự án phát triển giao thông xanh, TPHCM yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cần đảm bảo hoàn thành công tác thẩm định và phê duyệt thiết kế theo tiến độ đã thống nhất với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới. 

Về chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển đợt 2 (Chương trình DPO2), TP cũng yêu cầu Sở Xây dựng cần phối hợp Sở Tài chính sớm hoàn thiện chương trình hành động chính sách, từng bước nâng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt để cải thiện mức độ bù đắp chi phí trong giai đoạn 2020-2022.

PHAN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục