Xã hội

Tập huấn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng cho 312 cán bộ chuyên trách

SGGPO
Chương trình tập huấn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng nhằm cung cấp những nội dung, điểm mới của Pháp lệnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cán bộ chuyên trách phụ trách người có công của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM.

Tin liên quan

Ngày 5-8, Sở LĐTB-XH TPHCM tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đối với cán bộ chuyên trách phụ trách lĩnh vực có công của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Tập huấn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng cho 312 cán bộ chuyên trách ảnh 1 Cán bộ Sở LĐTB-XH TPHCM trình bày về các điểm mới trong Pháp lệnh

Theo ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng là văn bản pháp lý rất quan trọng, thể chế hóa chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng về công tác ưu đãi người có công với cách mạng. Đây là nền tảng pháp lý cho các cấp chính quyền tổ chức, triển khai chăm lo cho người có công với cách mạng. 

Chương trình tập huấn kéo dài trong hai ngày từ 4 đến 5-8 nhằm cung cấp những nội dung, điểm mới của Pháp lệnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cán bộ chuyên trách phụ trách người có công của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM.
Tập huấn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng cho 312 cán bộ chuyên trách ảnh 2 312 cán bộ chuyên trách tham dự tập huấn

Trong 2 ngày tập huấn, các đại biểu sẽ thông tin, thảo luận 7 chuyên đề gồm: Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối tượng là người hoạt động cách mạng, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học; công tác công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với nhóm đối tượng là thương binh, liệt sĩ; quy định về thực hiện các chế độ ưu đãi khác đối với người có công với cách mạng; quản lý hồ sơ người có công; công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và công tác quản lý công trình ghi công liệt sĩ; tổ chức, quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa; mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

NGÔ BÌNH

Tin cùng chuyên mục