Giáo dục

Tập huấn nghiệp vụ đánh giá chất lượng giáo dục

SGGP
Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2021-2022. 

Theo đó, với công tác tự đánh giá, các đơn vị tự đánh giá định kỳ hàng năm, chú trọng việc cải tiến chất lượng trong và sau quá trình đánh giá. Phòng GD-ĐT quận, huyện và TP Thủ Đức chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác tự đánh giá của các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn quản lý. 

Đối với công tác đánh giá ngoài, trường học chưa đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc được công nhận nhưng hết thời hạn 5 năm phải đăng ký đánh giá ngoài trong năm học 2021-2022 để được công nhận hoặc công nhận lại. Phòng GD-ĐT quận, huyện và TP Thủ Đức tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá với các trường mầm non, tiểu học, THCS trong phạm vi quản lý.

Quá trình đánh giá chất lượng giáo dục phải hoàn tất trước ngày 15-4-2022 (cấp THPT) và ngày 29-4-2022 (cấp mầm non, tiểu học, THCS).

 

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục