Nước và cuộc sống

Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ngoại viện cho người lao động

SGGP
Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa phối hợp với Công ty Huấn luyện an toàn khu vực phía Nam tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kỹ năng sơ cấp cứu ngoại viện cho 320 cán bộ, công nhân viên của Sawaco. 

Đây là hoạt động nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện các kỹ năng giúp người lao động chủ động xây dựng biện pháp an toàn vệ sinh lao động, xử lý những tình huống trong quá trình lao động sản xuất. 

Người lao động Sawaco đã được các giảng viên Công ty Huấn luyện an toàn khu vực phía Nam hướng dẫn về nội dung: Các chính sách, chế độ an toàn vệ sinh lao động; các yếu tố nguy hiểm, có hại và biện pháp phòng tránh; cách trang bị bảo hộ lao động, biển báo, phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu ngoại viện; phương pháp tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, khắc phục những thiếu sót, hạn chế, các nguy cơ mất an toàn tại nơi sản xuất… 

Chương trình tập huấn nhằm giúp cán bộ, công nhân viên, người lao động Sawaco có thể xử lý được những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Giúp học viên trang bị kiến thức để bình tĩnh xử lý khi có rủi ro xảy ra, tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác, cũng như nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường trong quá trình lao động sản xuất.

HẠNH NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục