Phát triển bền vững

Tập đoàn Generali kinh doanh xuất sắc 9 tháng đầu 2021

SGGP

Thông tin từ Tập đoàn Generali, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt, đạt 4,4 tỷ EUR (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020), nhờ vào đóng góp tích cực từ mảng bảo hiểm nhân thọ, quản lý tài sản và các hoạt động kinh doanh khác. 

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 của Generali

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 của Generali

Mảng bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận kết quả khả quan dù chịu ảnh hưởng lớn từ các khoản chi bồi thường thiệt hại do thiên tai.

Doanh thu phí gộp đạt mức 54,9 tỷ EUR (tăng 6,4%), trong đó mảng bảo hiểm nhân thọ tăng 6,5% và phi nhân thọ tăng 6,2%. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 9,5 tỷ EUR (tăng 3%), tập trung vào dòng sản phẩm liên kết đơn vị và sản phẩm bảo vệ. Tỷ lệ kết hợp đạt 91,3% (so với 89,7% cùng kỳ năm 2020) và tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu khai thác mới rất ấn tượng là 4,76% (so với 4,1% cùng kỳ năm 2020).

Lợi nhuận thuần tăng 74%, đạt mức 2,25 tỷ EUR (so với 1,3 tỷ EUR so với cùng kỳ). Vị thế tài chính vững mạnh, với biên khả năng thanh toán đạt 233% (so với 224% năm 2020). 

Ông Cristiano Borean, Phó Tổng giám đốc Tài chính Tập đoàn Generali, nhận định: “Kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2021 của tập đoàn khẳng định hoạt động hiệu quả, khả năng sinh lời xuất sắc và xu hướng vững vàng ở tất cả lĩnh vực kinh doanh, cùng biên khả năng thanh toán thuộc hàng cao nhất thị trường. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tiếp tục tăng trưởng, tập trung vào các dòng sản phẩm liên kết đơn vị và sản phẩm bảo vệ. Mảng phi nhân thọ hoạt động ổn định, bất chấp tác động lớn từ chi phí bồi thường do thảm họa thiên nhiên. Kết quả kinh doanh của mảng quản lý tài sản tiếp tục tăng trưởng, nhờ vào chiến lược đầu tư đa quỹ. Những kết quả đạt được hoàn toàn khẳng định việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch chiến lược “Generali 2021”, tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch kinh doanh của 3 năm tới, sắp được công bố ra thị trường vào ngày 15-12 tới đây”. 

NHƯ AN

Tin cùng chuyên mục