Ý kiến

Tạo điều kiện để nghề cá phát triển bền vững

SGGP
Hàng thủy sản Việt Nam bị thị trường EU rút “thẻ vàng” là do nguyên nhân vi phạm các Quy định về chống đánh bắt cá bất hợp pháp của EU (IUU), mà trong đó có đánh bắt cá trái phép trên các vùng biển nước ngoài. 

Tạo điều kiện để nghề cá phát triển bền vững

Để nghề khai thác biển luôn có hiệu quả và phát triển ổn định, bền vững lâu dài, trước mắt các địa phương có nghề biển cần tuyên truyền nâng cao nhận thức về giá trị kinh tế khi khai thác tôm cá đạt kích cỡ thương phẩm, nâng cao ý thức và rèn luyện cho ngư dân có hành động thiết thực, chủ động trong bảo vệ nguồn cá non ven bờ, kiên quyết đấu tranh phòng chống đối tượng khai thác, đánh bắt trộm tài nguyên biển bằng các hình thức hủy diệt nguồn lợi thủy hải sản. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền vận động, động viên nhau không được vi phạm các quy định IUU trong khai thác đánh bắt cá, nhất là không vi phạm trên các vùng biển nước ngoài.

Tiếp theo, các địa phương, ngành chức năng cần khẩn trương rà soát các quy định liên quan về bảo vệ, đánh bắt, khai thác thủy hải sản trên các vùng biển để có sự đề xuất điều chỉnh kịp thời phù hợp. Phải chú ý có những quy định chặt chẽ, nghiêm khắc về bảo vệ mùa sinh sản, vùng bảo tồn giống loài, nguồn lợi, tài nguyên vùng ven bờ, ngăn chặn hiệu quả các loại hình khai thác lạm sát cá non, nhằm bảo vệ được nguồn giống để chúng có thể phát triển thành cá lớn một cách an toàn bền vững.

Ngành chức năng các địa phương có nghề biển cần thường xuyên ra quân cả trên biển xa và ngay trên các cửa sông biển, vùng biển ven bờ, quyết liệt truy xét, thu gom các loại ngư cụ vi phạm quy định nghề cá, nhất là thiết bị nổ, chất nổ, thiết bị phát xung điện, xiệp, lưới cào mắc nhỏ, lưới đèn công suất lớn… Về lâu dài cần phải có quy hoạch cụ thể số lượng tàu thuyền, mùa vụ, loại hình đánh bắt, kích cỡ sản phẩm được quyền khai thác cho từng vùng biển. Buộc chuyển đổi nghề theo lộ trình có thời hạn nhất định nếu ai đó vi phạm, hoặc phương tiện, công cụ không đảm bảo đúng quy định nghề cá và tàu khai thác xa bờ không lắp thiết bị theo dõi hành trình đánh bắt, tàu có quá trình 2 - 3 lần vi phạm vùng biển nước bạn mà không hối cải.  

Trong thực thi pháp luật, xử lý vi phạm nghề khai thác biển, phải thật kiên quyết và nghiêm khắc, không nên châm chước với các lý do “vì đói nghèo” mà làm ẩu, tàn phá tài nguyên, nguồn lợi ven bờ, làm ảnh hưởng xấu đến lợi ích chung của ngư dân và hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

NGUYỄN VĂN THƯỚC (Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Cà Mau)

Tin cùng chuyên mục