Nông nghiệp

Tạo điều kiện để hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

SGGPO
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp hội sâu sát, nắm bắt kịp thời khó khăn để chủ động hỗ trợ và tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh thuận lợi.

 

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp tặng cờ thi đua và bằng khen của Hội Nông dân TPHCM cho các đơn vị

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp tặng cờ thi đua và bằng khen của Hội Nông dân TPHCM cho các đơn vị

Chiều 13-1, Hội Nông dân TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân TP năm 2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM Đoàn Văn Thanh cho biết, trong năm 2021, Hội Nông dân TPHCM triển khai hiệu quả chương trình “Nghĩa tình nông dân TPHCM”, qua đó đã kết nối hỗ trợ tiêu thụ hơn 3.000 tấn nông sản của hội viên nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với các siêu thị, doanh nghiệp trong và ngoài TP. Đồng thời, vận động chăm lo kịp thời cho cán bộ, hội viên nông dân và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với các mô hình hiệu quả như “Bó rau không đồng”, “Phiên chợ không đồng”, “Suất ăn không đồng”, “Gian hàng nghĩa tình”, “Tiêu thụ nông sản có hỗ trợ giá cho nông dân”…

Cũng trong năm 2021, các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp đô thị của TPHCM tiếp tục được thực hiện, tạo động lực thúc đẩy cơ cấu kinh tế nông nghiệp TP chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao. Hội viên, nông dân TPHCM tiếp tục chuyển đổi diện tích sản xuất hiệu quả thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của TP.

Tạo điều kiện để hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh ảnh 1 Ký kết chương trình phối hợp trong xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025

Trong năm 2022, Hội Nông dân TPHCM vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Theo đó, đẩy mạnh việc vận động nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp. Trong đó, thực hiện công trình “Mỗi huyện, quận xây dựng 1 mô hình hợp tác xã điểm về cung ứng vật tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nhân rộng”. Vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; tiếp tục phối hợp củng cố, kiện toàn các tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có để tiếp tục đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, tổ chức các lớp đào tạo nghề cho 1.200 hội viên nông dân năm 2022. Xây dựng và trình Thường trực Thành ủy, UBND TPHCM Đề án “Liên doanh, liên kết mở rộng hoạt động Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Thành phố”. Tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 2.100 hội viên nông dân, hỗ trợ vốn và vận động thành lập các điểm tư vấn, hỗ trợ vật tư nông nghiệp trên địa bàn TP.

Nắm bắt kịp thời khó khăn để chủ động hỗ trợ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà các cấp Hội Nông dân TP đạt được trong năm 2021, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp TP theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, cùng TP thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững, phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Tạo điều kiện để hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh ảnh 2 Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM yêu cầu Hội Nông dân TPHCM trong năm 2022 bám sát chủ đề năm của TPHCM là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” để chọn nhiệm vụ liên quan thiết kế thành phong trào cho các hội viên.

Cụ thể, các cấp hội sâu sát, nắm bắt kịp thời khó khăn để chủ động hỗ trợ và tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh thuận lợi. Các chương trình kết hợp “6 nhà”: Nhà nông - nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - nhà băng - nhà báo phải được thực hiện tốt hơn. Đồng thời, phát huy vai trò tổ chức hội theo dõi giám sát việc triển khai thực hiện các kiến nghị bổ sung, điều chỉnh chủ trương chính sách phù hợp với nhu cầu của nông dân và tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Mặt khác, kịp thời biểu dương, khen thưởng và đề xuất khen thưởng cấp cao cho các gương nông dân điển hình, đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Tạo điều kiện để hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh ảnh 3 Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, tiếp tục sắp xếp tổ chức hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quá trình đô thị hóa và sự phát triển nông nghiệp đô thị của TP, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức hội.  

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục