Ngân hàng - Chứng khoán

Tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển sang HNX

SGGP
Nhằm giải quyết tình trạng nghẽn lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM cũng như đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thống nhất quy trình chuyển giao dịch cổ phiếu từ HoSE sang HNX theo hướng tạo điều kiện tối đa. 

Theo đó, thời gian xử lý hồ sơ cũng như ngừng giao dịch của cổ phiếu sẽ được rút ngắn nhưng vẫn bảo đảm việc xử lý dữ liệu, cài đặt hệ thống tại HoSE, VSD và HNX để các hoạt động liên quan tới cổ phiếu chuyển giao dịch (giao dịch, công bố thông tin, giám sát giao dịch, thanh toán bù trừ) không bị ảnh hưởng và vẫn đáp ứng quy định.

NHUNG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục