Xây dựng Đảng

Tạo điều kiện để cán bộ phấn đấu, rèn luyện

SGGP
Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương ở TPHCM đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy cơ sở giữa nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ lãnh đạo, quản lý diện cơ quan quản lý năm 2022. Qua đó đã đưa vào quy hoạch những cán bộ có năng lực, phẩm chất, tâm huyết; đồng thời mạnh dạn đưa ra khỏi quy hoạch, không quy hoạch những cán bộ không đủ phẩm chất.

Cán bộ, công chức UBND huyện Bình Chánh (TPHCM) giải quyết hồ sơ cho người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cán bộ, công chức UBND huyện Bình Chánh (TPHCM) giải quyết hồ sơ cho người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quy hoạch động và mở
Thực hiện Quy định 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ và Hướng dẫn 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đã khẩn trương rà soát quy hoạch nguồn nhân sự bổ sung cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan quản lý năm 2022.
Tại quận Bình Tân đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý năm 2022. Quận cũng đề ra thời gian hoàn thành công tác quy hoạch nhân sự. Trong đó, cấp cơ sở phải hoàn thành quy hoạch trong tháng 5-2022, cấp quận phải hoàn thành trong tháng 6-2022.
Tương tự, quận 11 đang rà soát quy hoạch cán bộ theo quy định. Theo đồng chí Huỳnh Kim Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận 11, từng cấp ủy, cơ sở đảng khẩn trương rà soát, đánh giá nguồn cán bộ trên cơ sở tình hình cán bộ của đơn vị trong nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ tiếp theo. Trong đó, quận tập trung đánh giá cán bộ theo năng lực công tác, hiệu quả làm việc, uy tín, kết quả lấy phiếu tín nhiệm; triển vọng phát triển, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chức danh quy hoạch…
Nói thêm về công tác rà soát quy hoạch, lãnh đạo Quận ủy quận Bình Tân nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ theo phương châm quy hoạch động và mở, trong đó, mở rộng nguồn cán bộ từ nơi khác để đưa vào quy hoạch những cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, quận tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm hoặc uy tín thấp. Bên cạnh đó, quận bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển. Để phát hiện nhân tố mới phục vụ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ ở cơ sở, lần đầu quận tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi quận Bình Tân lần 1-2022.
Bổ sung nhiều, loại cũng không ít
Ở cấp cơ sở, đồng chí Trần Thị Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Lạc (quận Bình Tân), cho biết, sau dịch Covid-19, một số trường hợp nằm trong quy hoạch nhân sự cấp ủy và các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý đã nghỉ việc, chuyển công tác hoặc bị đưa ra khỏi quy hoạch vì không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Ngược lại, ở phường cũng xuất hiện nhân tố tích cực, có chiều hướng phát triển được đề xuất đưa vào quy hoạch. Cụ thể, qua rà soát quy hoạch nhân sự giai đoạn 2020-2025 đã loại 15 đồng chí và bổ sung 2 đồng chí vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ phường; đưa ra khỏi quy hoạch 4 đồng chí và bổ sung 1 đồng chí vào quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy phường. Đồng thời, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 với 15 đồng chí; quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy phường có 6 đồng chí. 
Quận Tân Bình cũng đã hoàn thành việc rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quản lý. Kết quả đã đưa ra khỏi quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận 6 đồng chí; đưa ra khỏi quy hoạch Ban Thường vụ Quận ủy 3 đồng chí và 5 đồng chí ở các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Quận Tân Bình bổ sung quy hoạch các chức danh quản lý với 4 đồng chí. Theo Ban Tổ chức Quận ủy Tân Bình, việc loại ra khỏi quy hoạch là do chuyển công tác khỏi quận, không còn khả thi, không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật. 
Trong khi đó, Thanh tra TPHCM đã công bố quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cơ quan quản lý đến năm 2025. Cụ thể đã đưa ra khỏi quy hoạch chức danh chi ủy viên với 2 đồng chí. Quy hoạch chức danh Bí thư chi bộ 22 đồng chí và chức danh Phó Bí thư chi bộ 23 đồng chí; quy hoạch chức danh chi ủy viên chi bộ 33 đồng chí. Tương tự, đưa ra khỏi quy hoạch chức danh phó trưởng phòng và tương đương với 3 đồng chí; quy hoạch chức danh trưởng phòng và tương đương 21 đồng chí; quy hoạch chức danh phó trưởng phòng và tương đương 36 đồng chí.
Đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra TPHCM, nhắc nhở, các nhân sự được phê duyệt quy hoạch cần tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được giao. Ngoài ra, trong quan hệ ứng xử với đồng nghiệp cần vui vẻ, hòa đồng, đoàn kết tôn trọng lẫn nhau, thể hiện tính chuyên nghiệp để khi cơ quan có nhu cầu nhân sự bổ nhiệm sẽ lựa chọn được cán bộ tiêu biểu nhất.

Theo Hướng dẫn 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ, căn cứ kết quả phê duyệt quy hoạch, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ phấn đấu, rèn luyện, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh quy hoạch theo quy định. Định kỳ hàng năm, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá chất lượng, cơ cấu nguồn cán bộ quy hoạch để kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo quy định.

VĂN MINH

Tin cùng chuyên mục