Xã hội

Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1-7-2019 ​

SGGPO
Dự kiến có khoảng 16.200 tỷ đồng để thực hiện cải cách tiền lương trên cơ sở điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng bắt đầu từ 1-7-2019. Lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng cùng mức và thời điểm tăng lương cơ sở.

Trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019 tại phiên họp của UBTVQH ngày 16-10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, dự kiến từ ngày 1-7-2019 sẽ thực hiện điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công. Mức tăng là 7%.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, phương án phân bổ dự toán ngân sách Trung ương 2019 báo cáo trên cơ sở dự toán tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2019 là 1.411.300 tỷ đồng. Dự toán bội chi ngân sách Nhà nước là 222.000 tỷ đồng. Dự toán tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước là 1.633.300 tỷ đồng.

Trong dự toán chi, dự kiến có khoảng 16.200 tỷ đồng để thực hiện cải cách tiền lương trên cơ sở điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng bắt đầu từ 1-7-2019. Lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng cùng mức và thời điểm tăng lương cơ sở.

Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1-7-2019  ​ ảnh 1 Người về hưu lãnh lương hưu tại Bưu điện xã Tân Quý Tây, Bình Chánh, TPHCM
Qua thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2018 và dự toán 2019, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhận xét, cơ cấu chi ngân sách dự kiến bố trí chuyển dịch theo hướng tích cực: giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư trong tổng chi ngân sách Nhà nước. Năm 2019, tỷ trọng chi thường xuyên dự kiến khoảng 63,8% tổng chi (thấp hơn dự toán năm 2018 là 64,1%), tỷ trọng chi đầu tư 26,3% (cao hơn dự toán năm 2018 là 26,2%). Sự chuyển biến của tỷ lệ này tuy còn rất khiêm tốn, nhưng đã góp phần bảo đảm mục tiêu cơ cấu chi đầu tư - chi thường xuyên theo Nghị quyết của Quốc hội.

Đặc biệt, trong bối cảnh thu ngân sách Nhà nước còn khó khăn, nhiệm vụ chi lương bố trí cao hơn (tăng lương cơ sở 100.000 đồng/tháng từ 1-7-2019) và bảo đảm các chính sách an sinh – xã hội ngày càng nhiều, việc chuyển dịch cơ cấu chi ngân sách Nhà nước như dự kiến là sự nỗ lực trong quản lý, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương.

Mặc dù vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải cũng cho biết, một số ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng, việc bố trí tăng lương cơ sở cao hơn so với các năm gần đây sẽ tạo áp lực và khiến cho mục tiêu giảm chi thường xuyên theo các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội trở nên khó thực hiện hơn.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục