Kinh tế

Tăng cường thanh tra thuế thương mại điện tử

SGGP
Ngày 16-5, Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới sẽ đẩy mạnh triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và bất động sản. 

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ tổ chức triển khai dự án “Xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro”; chủ động triển khai áp dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý hóa đơn điện tử, quản lý thuế; nghiên cứu áp dụng các giải pháp phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ thông minh và máy học để phục vụ quản lý rủi ro phát hiện vi phạm, gian lận về sử dụng hóa đơn.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng và triển khai đề án chương trình “Hóa đơn may mắn” theo mã hóa đơn để thúc đẩy người tiêu dùng lấy hóa đơn, tăng cường việc giám sát của người dân trong việc xuất hóa đơn của các doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh. 

LƯU THỦY

Tin cùng chuyên mục