Chính trị

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội

SGGP
Chiều 8-4, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phiên họp thứ nhất của ban chỉ đạo xây dựng đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”. 

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: dangcongsan.vn

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: dangcongsan.vn

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về việc giao cho Đảng đoàn MTTQ Việt Nam xây dựng đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, đến nay Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thành lập ban chỉ đạo và tổ biên tập xây dựng đề án. Nội dung đề án nêu rõ, trong thời gian qua, việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội những năm qua còn có những hạn chế, khó khăn nhất định, như cấp ủy một số nơi còn coi nhẹ hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Việc tiếp thu, theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện của cấp ủy đảng và chính quyền có nơi, có lúc chưa được quan tâm, chú trọng. Nhiều văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được giám sát hoặc cơ quan có văn bản được phản biện xã hội còn chung chung hoặc mang tính chất chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm kịp thời nghiên cứu tiếp thu, phản hồi dẫn đến việc kiến nghị một chiều, hiệu quả chưa cao... 

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trên, dự thảo chỉ thị nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư đối với công tác này, tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo chỉ thị là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp thu, trả lời các văn bản kiến nghị sau giám sát, sau phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội…

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục