Tự giới thiệu

FedEx Express:

Tăng cường nhiều tuyến đường cho các đơn hàng kết hợp từ châu Á - Thái Bình Dương đến châu Âu

FedEx Express, công ty con của FedEx Corp, đã mở rộng phạm vi cho các dịch vụ FedEx International PriorD Directribution (IPD) và FedEx International Economy DirectDistribution (IED) từ châu Á - Thái Bình Dương đến Liên minh châu Âu (EU).

Ngoài các tuyến hiện có từ châu Á - Thái Bình Dương đến châu Âu, FedEx hiện đã tăng cường thêm thêm 12 tuyến đường dành cho dịch vụ International Priority DirectDistribution (IPD) và 47 tuyến đường cho dịch vụ International Economy DirectDistribution (IED), nhằm mở rộng cả hai dịch vụ từ 13 thị trường lớn ở châu Á - Thái Bình Dương  đến tất cả 28 quốc gia tại Liên minh châu Âu.

Các dịch vụ IPD và IED đơn giản hóa và tăng tốc độ giao hàng xuyên biên giới giữa châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu, giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vận chuyển hàng hóa đến khách hàng nhanh hơn. Khả năng kết nối tân tiến đã tạo điều kiện cho khách hàng ở châu Á - Thái Bình Dương vận chuyển nhiều gói hàng từ một địa điểm tại quốc gia gốc đến nhiều người nhận tại một quốc gia châu Âu một cách thuận tiện và dễ dàng.

Tin cùng chuyên mục