Môi trường

Tăng cường hiệu quả quản lý khu bảo tồn biển

SGGP
Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam. 

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án làm cơ sở khoa học đề xuất thành lập mới, mở rộng hệ thống khu bảo tồn biển và phục hồi, phát triển các hệ sinh thái biển. 

Bộ TN-MT tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học biển; kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động lấn biển, hoạt động khai thác khoáng sản trên biển để hạn chế tối đa tác động, ảnh hưởng xấu đến môi trường biển, hệ sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản. 

Bộ Công an tăng cường điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học biển; phối hợp rà soát, thẩm định dự án tại các khu vực biển đảo, tránh tác động xấu đến môi trường, hệ sinh thái, khu bảo tồn biển và an ninh quốc phòng. 

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm biện pháp bảo tồn biển, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

BÌNH AN

Tin cùng chuyên mục