Chính trị

Tăng cường giám sát, phòng ngừa sai phạm

SGGP
Cùng với nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương khóa XIII xác định, sẽ tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát. Đây được coi là việc làm thường xuyên để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ xa, giải quyết từ sớm, với mục đích “trị bệnh cứu người”, không để khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, để lại hậu quả nghiêm trọng.

Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Kết quả toàn diện của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các nhiệm kỳ vừa qua góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Kết quả toàn diện của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các nhiệm kỳ vừa qua góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Giám sát để đánh giá đúng cán bộ

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Kết quả toàn diện của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các nhiệm kỳ vừa qua và nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay; làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất hơn, trong sạch, vững mạnh hơn và niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường hơn”.

Thực tế cho thấy, công tác cán bộ có vai trò ngày càng quan trọng, là “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để làm tốt công tác cán bộ nói riêng và công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng nói chung, vấn đề kiểm tra, giám sát có vai trò quyết định. Ông Nguyễn Đức Hà, báo cáo viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương), cho rằng, kiểm tra, giám sát giúp đánh giá đúng cán bộ; đồng thời xử lý được các “u nhọt” trong hệ thống, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Theo UBKT Trung ương, bên cạnh những thành tích và kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Công tác này chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong tình hình mới; chất lượng, hiệu quả chưa đồng đều ở các cấp; một số nơi chưa thường xuyên, chưa quyết liệt, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm của nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng vẫn là khâu yếu; nhiều vi phạm chưa được phát hiện kịp thời. Công tác giám sát chưa thường xuyên, có nơi, có lúc chưa thực chất, phạm vi, đối tượng còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa còn hạn chế. Việc thi hành kỷ luật có nơi chưa nghiêm, còn hiện tượng nể nang, ngại va chạm. Giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, có nơi còn né tránh…

Lắng nghe ý kiến nhân dân, công luận

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, cho rằng, cần phải chú trọng đổi mới, cải tiến các phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát, để chủ động phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ gốc vi phạm, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên; siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết; những nơi có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra dấu hiệu vi phạm, cần tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát; chú ý giám sát đều các khu vực, lĩnh vực, địa phương, coi đây là việc làm thường xuyên để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ xa, giải quyết từ sớm, không để khuyết điểm kéo dài thành sai phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành lớn, để lại hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình đó, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, giám sát. Kỷ luật của Đảng phải thực hiện trước, là tiền đề để xử lý kỷ luật hành chính của Nhà nước, của đoàn thể và xử lý hình sự.

Đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý, trong kiểm tra, giám sát sẽ chú ý lắng nghe ý kiến của nhân dân, báo chí, công luận; chọn một vài vụ việc có tính điển hình để kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, nhất là đối với những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, phải khắc phục tình trạng “trông chờ, nghe ngóng”, “trên nóng, dưới lạnh”, “trên nhiều, dưới ít”, “trên nhẹ, dưới nặng”… trong kiểm tra, giám sát. Đồng chí cũng khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong quý 1-2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.744 tổ chức Đảng và 6.323 đảng viên; kiểm tra, kết luận 32 tổ chức Đảng có vi phạm, khuyết điểm, có 1 tổ chức Đảng đến mức phải thi hành kỷ luật; kết luận 51 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 8 trường hợp. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 139 tổ chức Đảng cấp dưới, đã kiểm tra xong 74, kết luận 64 tổ chức Đảng có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng; kiểm tra 692 đảng viên, trong đó có 303 cấp ủy viên, đã kết luận 358 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 232 trường hợp…


Công tác giám sát tiếp tục được coi trọng, có tác dụng tốt trong nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, giúp cho các tổ chức Đảng, đảng viên kịp thời nhìn nhận và khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm khi còn mới manh nha.


                                                                     (Nguồn: UBKT Trung ương)

TRẦN LƯU

Tin cùng chuyên mục