Ngân hàng - Chứng khoán

Tăng cường giám sát hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân tại TPHCM

SGGP
TPHCM yêu cầu UBND các quận 2, 5, 7, 8, 9, 12, Gò Vấp, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi có trách nhiệm tăng cường quản lý cán bộ, nhân sự làm việc tại các Quỹ TDND, ngăn ngừa các vi phạm cũng như quản lý hoạt động của quỹ tại địa bàn, đảm bảo lành mạnh, phù hợp với định hướng phát triển chung của hệ thống.

Nhằm chấn chỉnh, củng cố hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn TPHCM, UBND TPHCM vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP tăng cường giám sát, hỗ trợ Quỹ TDND triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” và đề án “Củng cố và phát triển hệ thống Quỹ TDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được duyệt; đồng thời kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các phương án xử lý, cơ cấu lại các Quỹ TDND trên địa bàn; kịp thời xử lý các quỹ yếu kém, cán bộ vi phạm và các vấn đề nảy sinh trong quá trình củng cố, chấn chỉnh.

Ngoài ra, TP cũng yêu cầu UBND các quận 2, 5, 7, 8, 9, 12, Gò Vấp, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi có trách nhiệm tăng cường quản lý cán bộ, nhân sự làm việc tại các Quỹ TDND, ngăn ngừa các vi phạm cũng như quản lý hoạt động của quỹ tại địa bàn, đảm bảo lành mạnh, phù hợp với định hướng phát triển chung của hệ thống.

Theo đề án “Củng cố và phát triển hệ thống Quỹ TDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, một trong những giải pháp Ngân hàng Nhà nước đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với Quỹ TDND là nâng mức vốn pháp định đối với các quỹ hoạt động trên khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa bàn phường, quận, thị xã, TP đến năm 2020 là 500 triệu đồng; đến năm 2030 là 3 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục