Xây dựng Đảng

Tăng cường giám sát các khâu dễ tham nhũng

SGGP
Ngày 19-7, đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị quán triệt các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng năm 2019.

Tiểu phẩm tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng tại Quận 4

Tiểu phẩm tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng tại Quận 4

Tại đây, các đại biểu đã nghe đồng chí Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam - Ban Nội chính Trung ương, báo cáo Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Đề cương chuyên đề những vấn đề cơ bản về tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng (Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018); Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Thông tri 28 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo đồng chí Phan Bá, tình hình tham nhũng ở nước ta trong thời gian qua rất phức tạp, xảy ra ở nhiều ngành, lĩnh vực, có yếu tố nước ngoài, có tổ chức, dẫn đến thiệt hại về vật chất rất lớn. Trong khi đó, 90% tài sản tham nhũng không thu hồi được. Theo xếp hạng của Tổ chức Minh bạch quốc tế, năm 2018 Việt Nam xếp thứ 117/180 thế giới về chỉ số tham nhũng (tụt 10 hạng so với năm 2017), nguyên nhân tụt hạng do tham nhũng vặt quá nhiều.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Thế Lưu đề nghị các cấp, ngành, các địa phương cần lưu ý thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đặc biệt chú trọng quan tâm và thường xuyên kiểm tra, giám sát các vị trí, các khâu dễ xảy ra tham nhũng vặt tại đơn vị.

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục