Môi trường

Tăng cường giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu

SGGP
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn đến năm 2050 nhằm chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do BĐKH. 

Theo đó, chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2050, tiếp tục phát triển nền nông nghiệp thông minh hiện đại, thích ứng hiệu quả với BĐKH, có giá trị gia tăng cao; quản lý hiệu quả tài nguyên nước và đất; giữ vững độ che phủ rừng ổn định ở mức 43% và đảm bảo lâm phận rừng quốc gia; nâng cao chất lượng rừng và quản lý rừng bền vững; diện tích các khu bảo tồn biển và ven biển đạt 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia; các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, loài nguy cấp, nguồn gene quý hiếm được phục hồi, bảo tồn hiệu quả; 100% dân số được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh, trong đó ít nhất 90% dân số được sử dụng nước sạch đạt chuẩn...

Để đạt được các mục tiêu này, chiến lược đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Cụ thể, triển khai giải pháp ngăn chặn tình trạng suy giảm, suy thoái, phục hồi các nguồn tài nguyên; xây dựng một nền nông nghiệp thông minh, hiện đại, thích ứng hiệu quả với BĐKH, có giá trị gia tăng cao và bảo đảm an ninh lương thực; quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt tài nguyên rừng và các hệ sinh thái; tập trung phát triển hạ tầng thích ứng với BĐKH; tăng cường đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa mạng lưới giám sát BĐKH; phát triển các công trình phòng chống thiên tai để phòng chống thiên tai kịp thời, hiệu quả...

HÀ VĂN

Tin cùng chuyên mục