Nước và cuộc sống

Tăng cường đối thoại với người lao động

SGGP
Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động với người lao động.

 Tham dự có ông Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tổng công ty; ông Lý Bửu Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tổng công ty; ông Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc tổng công ty, cùng đại diện người lao động, tổ chức công đoàn Sawaco.

Đây là dịp để người lao động và người sử dụng lao động trao đổi những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động cũng như phản ánh những tồn tại, vướng mắc trong tình hình thực tiễn hiện nay tại tổng công ty. Các đại biểu cũng nêu giải pháp để thực hiện việc hiện đại hóa công nghệ, hướng tới xây dựng hệ thống cấp nước thông minh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025; các giải pháp nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, ổn định việc làm cho người lao động. Người lao động cũng được thông tin về những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động.

Đây là hoạt động được thực hiện định kỳ hàng năm, nhằm tăng cường mối quan hệ giữa người lao động, tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động tại đơn vị. Từ đó tạo được hài hòa, ổn định, góp phần tạo sự đồng thuận, đồng lòng trong tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động.

ĐINH BÍCH

Tin cùng chuyên mục