Môi trường

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

SGGP
Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 9/CT-TTg về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. 

Chỉ thị nêu rõ, những năm gần đây, thiên tai diễn biến bất thường, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng còn nhiều hạn chế, đặc biệt khi xảy ra tình huống thiên tai, sự cố phức tạp.

Để chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tập trung nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; đầu tư hiện đại hóa công nghệ quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn theo hướng tích hợp, đồng bộ, tự động hóa, đặc biệt là dự báo mưa, lũ.

Đồng thời, phải đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung phương tiện, trang thiết bị bảo đảm công tác chỉ đạo, chỉ huy, triển khai nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai, sự cố cho người dân; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố vào chương trình giảng dạy trong nhà trường.

AN HẠ

Tin cùng chuyên mục