Tự giới thiệu

Tăng cường an toàn thực phẩm ở châu Á

SGGP
Bộ trưởng nông nghiệp của 6 nước tiểu vùng sông Mê Công mở rộng  (GMS - gồm Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam) vừa họp thông qua Chiến lược thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản an toàn thân thiện khí hậu khu vực GMS và kế hoạch hành động Siem Reap giai đoạn 2018-2022. 

Tăng cường an toàn thực phẩm ở châu Á

Dịp này, Tổ chức Thực phẩm châu Á (Food Industry Asia - FIA) cam kết hỗ trợ xây dựng và tăng cường hệ thống an toàn thực phẩm ở 6 nước này.

Phối hợp với nhóm làm việc nông nghiệp GMS và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), FIA tổ chức một diễn đàn về chính sách an toàn thực phẩm và quản lý bền vững nguồn tài nguyên đất và nước nhằm mang lại các sản phẩm nông nghiệp an toàn và chất lượng đáng tin cậy.

K.M

Tin cùng chuyên mục