Kinh tế

Tăng cả quy mô và tốc độ, nhưng giải ngân đầu tư công vẫn chưa đạt yêu cầu ​

SGGPO
“Tại sao năm 2016 chỉ có 27 dự án vi phạm thủ tục đầu tư, nhưng đến năm 2017 lại tăng đột biến lên đến 225 dự án? Tại sao số dự án thất thoát lãng phí năm 2016 là 590, đến năm 2017 đã tăng lên tới 840 dự án và năm 2020 con số lên tới 923 dự án?" - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu vấn đề.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc  ​

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc ​

Ngày 12-8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” đã chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ KH-ĐT.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương cho biết, Bộ đã thường xuyên theo dõi, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước để xác định số dự án chậm tiến độ, vi phạm về thủ tục đầu tư, dự án thất thoát, lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, số dự án chậm tiến độ tăng dần qua từng năm, từ năm 2016 đến 2021, trung bình chiếm khoảng 3% số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ.

Số dự án vi phạm quy định về thủ tục đầu tư chiếm khoảng 0,03 – 0,43% số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ. Số dự án có thất thoát, lãng phí: năm 2016 là 590 dự án; năm 2017 là 840 dự án; năm 2018 là 422 dự án; năm 2019 là 125 dự án; năm 2020 là 923 dự án; năm 2021 là 342 dự án.

Ông Trần Quốc Phương cũng cho biết, giải ngân vốn đầu tư công đã tăng cả quy mô và tốc độ. Đầu tư công đã phát huy vai trò tích cực trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt dưới tác động của dịch Covid-19, thực sự trở thành động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế…

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương thừa nhận, công tác xây dựng kế hoạch, chuẩn bị dự án đầu tư công vẫn chưa được một số bộ, địa phương quan tâm đúng mức, chất lượng còn thấp, phê duyệt mang tính hình thức.

Công tác chuẩn bị thủ tục để giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước cho dự án tại một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương còn thiếu chủ động, nhiều dự án chuyển tiếp đã quá thời gian quy định nhưng chưa báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn…

Ghi nhận một số kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ KH-ĐT trong giai đoạn 2016 – 2021, song Đoàn giám sát cũng lưu ý, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 còn khó khăn, một số nhiệm vụ, mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 26 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa thành công.

Nhiều dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm chậm tiến độ, một số công trình phải điều chỉnh tổng mức đầu tư quá lớn, ảnh hưởng đến cân đối nguồn lực, hiệu quả vốn đầu tư.

Đặc biệt, một số dự án BOT giao thông còn bất cập, gây phản ứng trong nhân dân, gây ách tắc giao thông, lãng phí thời gian, chi phí của nhà đầu tư, nhân dân nhưng vẫn chậm xử lý dứt điểm.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu Bộ KH-ĐT tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo hướng rõ từng lĩnh vực cụ thể. Đồng chí Trần Quang Phương cũng đặt câu hỏi về số dự án vi phạm quy định về thủ tục đầu tư.

“Tại sao năm 2016 chỉ có 27 dự án vi phạm, nhưng đến năm 2017 lại tăng đột biến lên đến 225 dự án? Tại sao số dự án thất thoát lãng phí năm 2016 là 590, đến năm 2017 đã tăng lên tới 840 dự án và năm 2020 con số lên tới 923 dự án? Phải chăng do thanh tra, kiểm tra được tăng cường nên phát hiện sai phạm nhiều hơn? Bên cạnh đó, việc Bộ KH-ĐT chỉ ra đấu thầu, mua sắm đã góp phần tiết kiệm hàng năm trung bình 6,1%, nhưng đây có đúng là tiết kiệm hay thực chất là hiệu quả của đấu thầu?”, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tới đây nên xem xét, tiến hành giám sát đầu tư công đối với nguồn vốn ngân sách địa phương, đây là lĩnh vực vẫn còn bị “bỏ ngỏ”.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục