Kinh tế

Tận dụng cơ hội không gian mạng mang lại để phát triển kinh tế - xã hội

SGGP
Chiều 7-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo (BCĐ).

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại phiên họp. Ảnh: ĐOÀN BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại phiên họp. Ảnh: ĐOÀN BẮC

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thời gian qua, tình hình an toàn, an ninh mạng diễn biến phức tạp trên không gian mạng toàn cầu, khó kiểm soát, khó dự báo, tác động ngày càng sâu sắc tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, chủ quyền, an ninh quốc gia của các nước và tâm lý, nhận thức của người dân. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với công tác bảo vệ an toàn, an ninh mạng, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực này. Theo báo cáo của Liên minh viễn thông quốc tế công bố năm 2021, Việt Nam xếp thứ 25/194 quốc gia, vùng lãnh thổ, thứ 7 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thứ 4 trong ASEAN về an toàn, an ninh mạng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, có những vấn đề cần tiếp tục quan tâm và cố gắng hơn nữa, như đầu tư cho công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng chưa tương xứng nhiệm vụ được giao; còn tình trạng lộ, lọt bí mật Nhà nước… Tình hình, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu cấp thiết, kịp thời của việc bảo vệ an toàn, an ninh mạng; thích ứng nhanh, hiệu quả với các diễn biến mới; vừa tích cực, chủ động hội nhập, tham gia các xu thế lớn, vừa có các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; đồng thời tăng cường công khai, minh bạch, bảo vệ được dữ liệu cá nhân.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội do không gian mạng mang lại để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực, tăng cường hơn nữa bảo vệ an toàn, an ninh mạng đối với không gian mạng quốc gia, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn, an ninh mạng, nhất là khi tình hình chính trị thế giới thời gian tới diễn biến phức tạp, công tác chuyển đổi số của quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ.

Thủ tướng nêu rõ, phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền với công tác này. Bảo vệ an toàn, an ninh mạng là trọng tâm của quá trình chuyển đổi số, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục, vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Đây là vấn đề tác động tới toàn dân nên phải có cách tiếp cận toàn dân, người dân phải là trung tâm, chủ thể tham gia vào công tác này. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế về an toàn an ninh mạng. Đầu tư hơn nữa về lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực, tài chính, coi đầu tư cho an ninh mạng là đầu tư cho phát triển; nâng cấp công nghệ thường xuyên và nghiên cứu thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục