Pháp luật

Tạm đình chỉ 3 đăng kiểm viên vi phạm

SGGPO
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa tạm đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với 3 nhân viên đăng kiểm, do những vi phạm trong khi làm nhiệm vụ.

Tạm đình chỉ 3 đăng kiểm viên vi phạm

Cụ thể, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-07D (Hải Dương), Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tạm đình chỉ 2 tháng đối với nhân viên đăng kiểm Vũ Ngọc Anh và Vũ Bình Khánh do không thực hiện đúng quy trình.

Đồng thời, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-01S (Hưng Yên), Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tạm đình chỉ 1 tháng đối với nhân viên nghiệp vụ Nguyễn Văn Điệp, do vi phạm quy định về nghiệp vụ.

Theo Phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, những vi phạm của 3 nhân viên vừa bị đình chỉ được phát hiện thông qua công tác tra cứu dữ liệu đăng kiểm của Cục Đăng kiểm. Các quyết định tạm đình chỉ nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 25-11-2022.

Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã yêu cầu lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ trong các đơn vị đăng kiểm siết chặt việc thực hiện đạo đức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, quy trình, quy định trong hoạt động kiểm định.

MINH ANH

Tin cùng chuyên mục