Nông nghiệp

Tách bạch giữa kinh tế và trách nhiệm xã hội

SGGP
Tại buổi làm việc vừa qua với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), ông Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cho biết hiện nay vẫn chưa có cơ chế rõ ràng cho doanh nghiệp trong việc tách bạch giữa làm kinh tế với trách nhiệm xã hội.

Nếu gánh thêm trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp sẽ khó đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy nên tách bạch trách nhiệm xã hội với mục tiêu chính của doanh nghiệp là hiệu quả kinh tế theo hướng cái gì thuộc về trách nhiệm của nhà nước thì không bắt doanh nghiệp làm thay.

Trước đó, báo cáo với Ban Kinh tế Trung ương, đại diện VRG cho hay đã tập trung chăm sóc diện tích cao su định hình, giảm dần diện tích trồng phù hợp với xu thế hiện nay.

VRG phát triển sản phẩm chế biến hiện có như vỏ xe, nệm, gối, chỉ thun, găng tay... Với gỗ cao su khai thác, ưu tiên sản phẩm tinh chế và các sản phẩm mới sử dụng phụ phẩm ngành gỗ.

Các khu công nghiệp đầu tư trên đất cao su có hiệu quả tốt, đóng góp khá lớn nguồn thu của VRG trong thời gian qua, VRG xác định với tiềm năng về quỹ đất, đây là lợi thế cốt lõi nên trong thời gian tới, VRG sẽ mở rộng hoặc mở mới các khu công nghiệp để duy trì và gia tăng nguồn thu.

Hiện VRG tham gia đầu tư 17 khu công nghiệp, trong đó trực tiếp quản lý, điều hành 12 khu với diện tích đất tự nhiên gần 6.000ha; đất thương phẩm cho thuê gần 4.400ha, được thực hiện trên quỹ đất trồng cao su chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

MINH NHIÊN

Tin cùng chuyên mục