Chính trị

Sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh

SGGP
Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa có hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021). 

Bến Nhà Rồng, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bến Nhà Rồng, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, việc tuyên truyền phải được triển khai sâu rộng, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đặc biệt nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung tuyên truyền phải khẳng định sức sống trường tồn, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Song song đó, tuyên truyền về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để giới thiệu những cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả và biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình.


THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục