Kinh tế

Sức bật mới của xứ dừa

SGGP
Theo Tỉnh ủy Bến Tre, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã đoàn kết, thống nhất, chủ động vượt qua khó khăn, biết khai thác tiềm năng; phát huy thế mạnh và đạt được kết quả khá toàn diện, có 10/13 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2016 - 2018 của tỉnh đạt 6,92% chỉ tiêu nghị quyết, riêng năm 2017, kinh tế tăng trưởng 7,23%. Cơ cấu kinh tế có sự thay đổi tích cực: khu vực kinh tế thương mại - dịch vụ phát triển khá tốt, ổn định khu vực công nghiệp - xây dựng, giảm dần khu vực kinh tế nông nghiệp - nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững.

Giá trị sản xuất nông nghiệp trong nửa nhiệm kỳ đạt 66.770 tỷ đồng (49,8% chỉ tiêu nghị quyết). Thực hiện đồng bộ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Qua đó, đã khẳng định thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước. 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đạt kết quả khá; đến nay có 24/147 xã được công nhận NTM. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng ổn định, đạt 10,22%; ngành công nghiệp chế biến dừa và công nghiệp phụ trợ tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016 - 2018, đạt 58.989 tỷ đồng. Đã thu hút 44 dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, với tổng vốn đầu tư trên 625 tỷ đồng... 
Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch có bước phát triển khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội giai đoạn 2016 - 2018 ước đạt 89.355 tỷ đồng, đạt trên 35% chỉ tiêu nghị quyết. Hạ tầng thương mại được đầu tư theo hướng hiện đại, phục vụ cho khu vực nông thôn; hoạt động của siêu thị đạt hiệu quả cao, đang tiếp tục đầu tư xây dựng siêu thị tại huyện Mỏ Cày Nam và Ba Tri.
Hệ thống chợ nông thôn được đầu tư từng bước hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu mua, bán của người dân. Ngành du lịch tiếp tục phát triển, từng bước thể hiện rõ là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, đã huy động 36.468 tỷ đồng, đạt 45,5% chỉ tiêu nghị quyết; đặc biệt năm 2017 đưa vào sử dụng 8 cầu bêtông - cốt thép, hoàn thành việc xóa cầu yếu, cầu tạm trên tuyến tỉnh lộ... 

TP Bến Tre cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, thị trấn Ba Tri, Bình Đại đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 và 12 đô thị loại 5; đồng thời thu hút đầu tư 9 khu dân cư đô thị với tổng diện tích 525,69ha, vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, đặc biệt là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, được các nhà đầu tư, kinh doanh đánh giá cao.

Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tăng 7 bậc so với năm 2015, xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt các chính sách thu hút đầu tư được ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tích cực, doanh nghiệp và hộ kinh doanh mới thành lập tăng nhanh, đạt 84,27% chỉ tiêu về doanh nghiệp và 48,11% chỉ tiêu hộ kinh doanh.

Hoạt động tài chính, ngân hàng có nhiều tiến bộ, tổng thu ngân sách trên địa bàn nửa nhiệm kỳ qua luôn vượt chỉ tiêu dự toán giao, đạt 8.045 tỷ đồng tương đương 50,6% chỉ tiêu nghị quyết, đảm bảo chi theo tiến độ được duyệt; tổng chi ngân sách đạt 17.554 tỷ đồng, bằng 43,3% chỉ tiêu nhiệm kỳ...

Công tác giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm, đã góp phần kéo giảm hộ nghèo hàng năm 1,91%/năm (nghị quyết là 1,5%/năm); giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 7,89%, bình quân thu nhập đầu người đạt 35,2 triệu đồng/người/năm. Những kết quả nổi bật nêu trên đã góp phần làm cho bộ mặt kinh tế - xã hội của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có bước khởi sắc mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

THANH NAM

Tin cùng chuyên mục