Pháp luật

Sửa luật để thúc đẩy thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ

SGGPO
Việc sửa đổi Luật được nhận định sẽ thúc đẩy thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ với các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí... 

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì hội thảo  ​

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì hội thảo ​

Ngày 28-8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Hội thảo có sự tham dự của đại diện một số bộ, ngành và các chuyên gia, nhà khoa học... Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10 năm nay).

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, qua 15 năm thi hành, trước sự vận động, phát triển nhanh chóng của các quan hệ kinh tế - xã hội, khu vực và trên thế giới, nhất là những cơ hội, thách thức do cuộc cách mạng công nghiêp lần thứ tư và yêu cầu chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, một số quy định của Luật Sở hữu trí tuệ (ban hành năm 2006, sửa đổi, bổ sung vào các năn 2009, 2019) đã bộc lộ bất cập, cần kịp thời sửa đổi, bổ sung.

Nhiều ý kiến tại hội thảo bày tỏ quan tâm đến các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Nhận định rằng, với sự phát triển của khoa học, công nghệ hiện nay, đã và sẽ có nhiều loại hình tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học mới, khó dự liệu hết. Quy định về các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, vì vậy, cần bổ sung theo hướng mở, cho phép bao quát, dự liệu những trường hợp có thể xảy ra trong tương lai, góp phần bảo vệ tốt nhất quyền lợi của chủ thể sáng tạo tác phẩm.

Liên quan đến quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ hoặc một phần ngân sách Nhà nước, dự thảo Luật quy định theo hướng giao tổ chức chủ trì hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện đăng ký, thay vì do Nhà nước thực hiện như quy định hiện hành.

Việc sửa đổi Luật như vậy được nhận định sẽ thúc đẩy thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ với các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí nêu trên. Tuy nhiên, để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thi hành, cần bổ sung các giải thích thuật ngữ “ủy quyền”, “giao quyền” tại dự thảo Luật; quy định phương án xử lý với trường hợp tổ chức chủ trì không thực hiện quyền đăng ký sáng chế được giao; thời hạn tổ chức chủ trì phải thực hiện đăng ký...

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục