Xã hội

Sửa đổi phụ lục chỉ tiêu thống kê chưa tháo gỡ được vướng mắc

SGGP
Ngày 15-9, trong khuôn khổ phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung phụ lục - danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Ảnh: Quochoi.vn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Ảnh: Quochoi.vn

Qua thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhận định, báo cáo đánh giá tác động của chính sách bổ sung hay sửa đổi các chỉ tiêu thống kê quốc gia còn mang tính định tính, thiếu các đánh giá, phân tích định lượng. Đề xuất sửa đổi phụ lục các chỉ tiêu thống kê của Chính phủ chưa tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc hiện nay trong công tác thống kê. Các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng, chưa có cơ sở để đánh giá việc chỉ sửa phụ lục các chỉ tiêu thống kê mà không sửa luật liên quan thì có đáp ứng được việc thể chế hóa chủ trương của Đảng, việc cung cấp thông tin để Đảng, Quốc hội, Chính phủ hoạch định chiến lược phát triển cũng như công tác quản lý, điều hành hay không... 

Điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Bộ KH-ĐT báo cáo lại Chính phủ, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế làm rõ các vấn đề, báo cáo lại tại phiên họp tháng 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nếu công tác chuẩn bị bảo đảm chất lượng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật theo quy trình tại một kỳ họp. Trường hợp không bảo đảm chất lượng, sẽ báo cáo Quốc hội cho phép rút dự án luật này khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để nghiên cứu thêm và trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chuẩn bị chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục