Chính trị

Sửa đổi Luật Quốc phòng cần tránh chồng chéo nhiệm vụ với Bộ Công an

SGGP
Ngày 2-8, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã thẩm tra dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) và dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.
Cơ bản nhất trí về sự cần thiết phải sửa đổi Luật Quốc phòng năm 2005; đa số thành viên ủy ban nhất trí với bố cục của dự thảo luật; song lưu ý rằng, dự thảo luật còn nhiều nội dung cần được rà soát và cân nhắc kỹ theo hướng hạn chế việc ủy quyền lập pháp, nhất là không giao Chính phủ quy định những biện pháp thi hành, hoặc những nội dung liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân.
Bên cạnh đó, không nên quy định tại dự thảo luật nhiều nội dung về bảo đảm an ninh, trật tự để tránh chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an.
Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc quy định hành vi cấm “trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ” tại khoản 6 Luật Quốc phòng (sửa đổi) vì đã được quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và khoản 2 Điều 16 Luật Dân quân tự vệ năm 2009.
Liên quan đến việc bảo vệ bí mật quốc phòng, nhiều ý kiến trong ủy ban đề nghị cân nhắc quy định cấm “thu thập, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tiết lộ, cung cấp, phát tán trái phép tin tức, tài liệu, vật phẩm thuộc danh mục bí mật nhà nước về quốc phòng” tại khoản 5 để tránh chồng chéo với Điều 337 Bộ luật Hình sự. 

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục