Chính trị

“Sự kiện lịch sử” về cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM

SGGPO
Tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" do Thành ủy TPHCM tổ chức vào ngày 27-11 tại TPHCM, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nhận xét việc Quốc hội thông qua nghị quyết về thí điểm các cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM là “sự kiện lịch sử”.

Tin liên quan

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và  Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng TPHCM về việc được phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển.

“Ngay sau khi có Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị vào ngày 24-10-2017 thì ngày 24-11-2017 Quốc hội đã có Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm các cơ chế đặc thù phát triển TPHCM. Đây được coi là “sự kiện lịch sử””, đồng chí Phạm Minh Chính nhận xét.

Đồng chí Phạm Minh Chính cho biết vào giữa năm 2017 công tác chuẩn bị cho việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-8-2012 của Bộ Chính trị (về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020) được thực hiện. Cùng thời điểm này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy TPHCM và rất tích cực chuẩn bị cho công tác sơ kết.

“Tôi ở trung ương nhiều, rồi cũng về địa phương công tác và trở lại trung ương nhưng để một nghị quyết được Quốc hội thông qua nhanh như thế là chưa bao giờ có”, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh và lưu ý qua ví dụ này cho thấy sự năng động, tích cực và quyết liệt của các cấp ủy đảng, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo TPHCM.

Điều này cũng nói lên một kinh nghiệm quý giá: “Không ai làm thay mình bằng mình”. Vấn đề hợp lý tất nhiên phải được thông qua song đầu tiên phải có đề án từ TPHCM mới cho chủ trương được. Khi đã cho chủ trương rồi thì tích cực đưa vào chương trình của Quốc hội, cả 2 vấn đề này đều không nằm trong chương trình của Bộ Chính trị, không nằm trong chương trình của Quốc hội. Thế nhưng, TPHCM đã làm được.

Đồng chí Phạm Minh Chính nêu lại câu chuyện và đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo, tích cực của TPHCM. Điều này càng khẳng định sự quan trọng của công tác lựa chọn cán bộ trong việc bám sát công việc, quyết liệt, quyết tâm và có nỗ lực phấn đấu cao, đạt được kết quả mong muốn.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng TPHCM sẽ triển khai tốt Nghị quyết 54, bởi TPHCM luôn có sự sáng tạo, đổi mới.
Tuy vậy, đồng chí Phạm Minh Chính cũng lưu ý TPHCM cần có kế hoạch đảm bảo thực hiện tốt, có hiệu quả Nghị quyết 54 để sau 3 năm thí điểm tiếp tục có đề xuất khác. Nếu TPHCM thực hiện không hiệu quả thì sau 3 năm khó thể đề xuất các cơ chế chính sách mới. 

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục