Hợp tác kinh tế và đầu tư

Sử dụng tài sản công không đúng mục đích, bị phạt đến 60 triệu đồng

SGGP
Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có quy định phạt tiền đối với hành vi cho mượn, sử dụng tài sản công không đúng quy định. 

Cụ thể, từ tháng 9-2019, tổ chức, cá nhân cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng tài sản công (không phân biệt có hợp đồng cho mượn hay không có hợp đồng cho mượn, thời hạn cho mượn) thì sẽ bị xử phạt tiền với các mức như sau: phạt 1 - 5 triệu đồng nếu cho mượn tài sản có giá trị dưới 100 triệu đồng; phạt 5 - 10 triệu đồng nếu cho mượn tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên; phạt 50 - 60 triệu đồng nếu cho mượn tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, ô tô.

Bên cạnh mức phạt, đơn vị vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoàn trả lại tài sản cho mượn; khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản (nếu không khôi phục được thì phải trả bằng tiền hoặc tài sản có công năng và giá trị sử dụng tương đương với tài sản ban đầu).

Đồng thời, nếu cho mượn tài sản công, đơn vị vi phạm còn bị buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền tương ứng với số tiền thuê tài sản trong thời gian cho mượn.

CHẾ HÂN

Tin cùng chuyên mục