Bút Sài Gòn

Sớm mở lại thôi

SGGP
- Cấp thành phố lại phải hối thúc Sở Công thương và các quận huyện về chuyện khôi phục việc bán lương thực, thực phẩm tại các chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi. Tại sao tới giờ số chợ được mở lại rất ít, chỉ chiếm khoảng 10% so với chợ tạm đóng cửa để phòng dịch?

- Cái chính là cấp quận huyện vẫn e dè khi tổ chức lại hoạt động chợ. Bởi đã chợ là phải đông người, nên sơ sểnh xảy ra chuyện gì sẽ lại mệt. Cho nên cốt lõi của sự ngại ngần mở lại chợ là ớn trách nhiệm cụ thể liên quan tới mình. Sợ vậy thì cứ đóng cho chắc!

- Tại ngay địa điểm của các chợ quen thuộc, đã xuất hiện nhiều người bán rong và sẵn sàng nhấp nhổm bỏ chạy khi bị đuổi. Trong khi đó, nhu cầu thực phẩm của nhiều người dân lại không đảm bảo khi nhiều cửa hàng tiện lợi, siêu thị cũng phải đóng cửa do lây nhiễm. Nhìn rành mạch vậy, để thay vì cứ tìm cách né, địa phương nơi có chợ phải lẹ làng soát xét các điều kiện cụ thể, giúp cho cung cầu trở lại bình thường, hoặc ít bị ảnh hưởng nhất có thể. Với số ít chợ đã hoạt động trở lại, tiêu chí an toàn đã được đảm bảo. Càng chậm mở điểm bán lẻ và chợ truyền thống, sẽ càng khiến sinh hoạt của người dân trắc trở.

- Ở trên đã thấy rõ, ở dưới cần linh hoạt, sát sườn hơn. Có đồng lòng như thế thì chợ sẽ sớm mở lại thôi.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục