Chính trị

Số ứng cử viên đã đạt tỷ lệ 2,17 lần so với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu

SGGPO
Công tác tổ chức bầu cử trong phạm vi cả nước đã và đang được triển khai đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra, chưa phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Tin liên quan

Số ứng cử viên đã đạt tỷ lệ 2,17 lần so với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 4 của Hội đồng Bầu cử quốc gia   

Sáng 22-3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành Phiên họp thứ 4 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được tiến hành thận trọng, bảo đảm đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử.

Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, cơ cấu định hướng thành phần đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, chú ý thành phần đại biểu là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, có trình độ chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội.

Tính đến 17 giờ ngày 14-3-2021, sơ bộ đã nhận được 1.136 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 1.060 hồ sơ của người ứng cử do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 76 hồ sơ tự ứng cử.

Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố đã chuyển và bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV về Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Về bầu cử đại biểu HĐND, theo thông tin sơ bộ, Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố đã nhận được 7.495 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, trong đó, có 7.448 hồ sơ của người ứng cử được các cơ quan nhà nước, tổ chức giới thiệu và 47 hồ sơ tự ứng cử.

Tính đến ngày 19-3-2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Theo đó, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 1.084 người, trong đó có 205 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu, 803 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu, 76 người tự ứng cử, đạt tỷ lệ bình quân 2,17 lần so với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đã phối hợp triển khai các đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương. Cho đến nay, các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các nội dung công việc chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, công tác tổ chức bầu cử trong phạm vi cả nước đã và đang được triển khai đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra, chưa phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các ngành, các cấp chức năng cần quan tâm xây dựng kịch bản về phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức bầu cử tại các khu vực cách ly do dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân thực hiện quyền bầu cử, kể cả những người thuộc đối tượng phải cách ly. Đặc biệt, cần quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, công khai, minh bạch.

Về bầu cử sớm tại một số địa phương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia thông báo cho các địa phương có nhu cầu để đăng ký, trình Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định.

Chủ tịch Quốc hội giao Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia xin ý kiến các cơ quan có liên quan để hướng dẫn chi tiết việc công bố bản kê khai tài sản của ứng cử viên bảo đảm đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia tại phiên họp để hoàn thiện báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 11.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục