Bút Sài Gòn

Sở trường về rút

- Chuyện thu phí tự động không dừng sao triển khai đã gần 3 năm mà cứ xịch đụi hoài? Thậm chí, nhiều lần vấn đề này được nêu ra ở diễn đàn Quốc hội, nhưng kết quả cho tới giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Bộ trưởng Bộ GTVT ở đâu?

- Ổng vẫn ở đó thôi. Rồi thỉnh thoảng, bộ trưởng sẽ lên tiếng xin “nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm”. Thứ cần phê bình về tiến độ chậm trễ ở giai đoạn 1 là do vướng mắc về nguồn vốn. Giai đoạn 2 cũng chậm cần phê bình tiếp là do vướng về lập doanh nghiệp làm dự án. Thứ chậm nữa, là số lượng xe dán thẻ còn ít nên cũng phải rút kinh nghiệm.
- Vậy cứ “nghiêm khắc phê bình” là mấy cái đó nhanh lên được à?
- Dĩ nhiên càng rề rà thì càng bê trễ. Nhưng nếu tạm né được áp lực dư luận để câu giờ thì người ta sẽ câu. Nữa, rình ràng cũng là để các chủ đầu tư kiếm chác.
- Nói trắng ra, các chủ đầu tư trạm BOT giao thông sẽ luôn thích thu phí kiểu thủ công, vì dễ nhập nhèm về doanh thu. Có nhập nhèm mới kéo dài được thời gian thu phí. Còn về phía xã hội, thu phí tự động không dừng sẽ giảm ách tắc giao thông, giảm sử dụng tiền mặt, giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh.
- Vì cái chung thì phải tiêu tùng lợi ích nhóm. Có xử lý dứt dạt trách nhiệm theo chức vụ, mới dẹp bỏ được “sở trường về rút”!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục