Hợp tác kinh tế và đầu tư

Số thu nợ đọng chỉ bằng 25% số tiền phải hoàn thuế

SGGP
Trong quý 1-2019, ngành thuế đã thực hiện hoàn thuế hơn 28.700 tỷ đồng cho doanh nghiệp và cá nhân. Trong khi đó, việc thu hồi nợ đọng giảm, việc đôn đốc thu nợ đọng trong quý chỉ thu được 7.450 tỷ đồng (chỉ bằng 19% số nợ đến hạn và quá hạn tại thời điểm cuối năm 2018). 

Theo nhận định của Tổng cục Thuế, nợ đọng thuế có xu hướng gia tăng. Hết quý 1-2019, số nợ đọng lên đến gần 83.000 tỷ đồng (chiếm hơn 7% tổng số dự kiến thu nội địa cả năm 2019), tăng gần 9% (tương đương 6.600 tỷ đồng) so với đầu năm. Trong số 83.000 tỷ đồng nợ đọng, chỉ hơn 1/2 là có khả năng thu (45.400 tỷ đồng), số còn lại (37.600 tỷ đồng) không còn khả năng thu. Nguyên nhân là do doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, mất khả năng thanh toán, ngừng hoạt động, bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh, tự giải thể, phá sản và một bộ phận người nộp thuế ý thức chấp hành pháp luật thuế chưa cao và số nợ thuế của nhiều năm trước tồn đọng kéo dài không thu hồi được. 

Đó là chưa kể số nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (khoảng 3.440 tỷ) của các dự án vướng mắc giải phóng mặt bằng, chưa đi vào khai thác sử dụng vẫn chưa cập nhật vào số nợ chung. Trong khi đó, Cục Thuế TPHCM cho biết, nợ quý 1-2019 trên địa bàn TP so với 2018 tăng là do phát sinh tiền thuê đất lên đến 1.800 tỷ đồng. 

Để công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế kịp thời và hiệu quả, bên cạnh sự đôn đốc, nhắc nhở của cán bộ thuế, ngành thuế cũng sẽ đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những trường hợp chây ỳ nợ thuế, sau đó áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

 

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục