Cải cách hành chính

Sở Nội vụ TPHCM ngừng tiếp nhận văn bản giấy

SGGP
Từ ngày 10-9, Sở Nội vụ TPHCM chấm dứt việc tiếp nhận và phát hành các văn bản giấy trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước. Tất cả văn bản đi và đến sẽ được sở phát hành, tiếp nhận theo hình thức văn bản điện tử, thông qua phần mềm hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng.

Cơ quan, đơn vị không gửi văn bản điện tử, hồ sơ điện tử không đảm bảo các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận theo quy định.

Theo Sở Nội vụ, việc tiếp nhận văn bản điện tử, hồ sơ điện tử sẽ đủ tài liệu kèm theo đúng quy định, không để thiếu sót tài liệu, sót đơn vị nhận. Việc gửi văn bản điện tử không kèm văn bản giấy sẽ không áp dụng với một số trường hợp, như văn bản hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật (theo Luật bảo vệ bí mật nhà nước); văn bản hồ sơ bắt buộc phải gửi bằng văn bản giấy theo quy định. Bên cạnh đó là các văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hóa như bản đồ, bản vẽ kỹ thuật, ấn phẩm, vật phẩm; những hồ sơ liên quan đến quy hoạch, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách với công chức, viên chức.

Thư mời họp và tài liệu phục vụ cuộc họp sẽ được Sở Nội vụ tiếp tục gửi, nhận qua hệ thống hộp thư điện tử TPHCM.

THI NHÂN

Tin cùng chuyên mục