Chính trị

Sở Nội vụ TPHCM đề xuất chấm điểm, trả thu nhập tăng thêm cho công chức dựa vào kết quả công việc

SGGPO

Sở Nội vụ TPHCM đề xuất chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở đánh giá dựa vào kết quả đầu ra (tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, chất lượng và hiệu quả công việc cụ thể), thay cho phương pháp tính theo số ngày làm việc cụ thể.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Trương Văn Lắm vừa có tờ trình tới UBND TPHCM về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND của HĐND TPHCM về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là công chức), thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TPHCM quản lý.

Sở Nội vụ TPHCM đánh giá, chính sách chi thu nhập tăng thêm đã góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống của công chức; khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, củng cố chất lượng bộ máy nhà nước trên các lĩnh vực, giúp TPHCM đạt được nhiều kết quả kinh tế - xã hội trong thời gian qua.

Qua 2 năm triển khai, việc đánh giá, phân loại hàng quý cơ bản được triển khai nghiêm túc, có chất lượng và công khai, minh bạch. Tỷ lệ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trung bình hàng quý đạt 97,5% so với tổng số công chức. Trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 70,8%; hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 26,7%. Số lượng hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hàng quý chiếm 2,2%; số lượng không hoàn thành nhiệm vụ không vượt quá 0,34%.

Từ quý 3-2019 trở đi, TPHCM áp dụng Quy định đánh giá, phân loại sửa đổi, đồng thời triển khai thực hiện nguyên tắc tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lãnh đạo, quản lý không quá 50% số lượng lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị để từng bước nâng cao chất lượng đánh giá theo hướng phản ánh chính xác năng lực và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức. Kết quả, quý 3-2019, tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc khối Nhà nước ở TPHCM đạt 49,6% và quý 4-2019 đạt 52,3% tổng số lãnh đạo, quản lý.

Sở Nội vụ TPHCM đề xuất chấm điểm, trả thu nhập tăng thêm cho công chức dựa vào kết quả công việc ảnh 1 Sở Nội vụ TPHCM đề xuất đánh giá, chấm điểm công chức để chi thu nhập tăng thêm dựa vào kết quả làm việc, không dựa vào ngày làm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kinh phí chi thu nhập tăng thêm trong năm 2018 của TPHCM là 2.768 tỷ đồng (khối TP là 1.099 tỷ đồng và khối quận, huyện là 1.668 tỷ đồng). Dự toán kinh phí chi thu nhập tăng thêm năm 2019 là 7.236 tỷ đồng; kinh phí chi thu nhập tăng thêm thực tế năm 2019 đang được quyết toán, tổng hợp.

Trong năm 2019, căn cứ khả năng cân đối nguồn thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách TPHCM để chi thu nhập tăng thêm, TPHCM đã điều chỉnh thu nhập tăng thêm từ năm 2020 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, tối đa là 1,2 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ (bằng với mức hưởng năm 2019 thay vì 1,8 lần như quy định ban đầu – PV).

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhằm chia sẻ với người dân trong thời điểm phòng chống dịch bệnh, TPHCM tiếp tục điều chỉnh giảm hệ số thu nhập tăng thêm. Theo đó, đối với công chức có hệ số lương trên 3,00: hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ của năm 2020; đối với công chức có hệ số lương từ 3,00 trở xuống, điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,8 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ của năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, từ năm 2020, TPHCM đã mở rộng đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm là người được tuyển dụng, làm việc theo chế độ hợp đồng (Nghị định số 68/2000/NĐ-CP), với mức chi trả tối thiểu 3 triệu đồng/người/quý, do cơ quan, đơn vị tự cân đối.

Riêng với người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù (như Hội chữ thập đỏ…), theo Nghị quyết 54 của Quốc hội, đối tượng hưởng thu nhập tăng thêm không bao gồm các hội có tính chất đặc thù. Do đó, đến nay, việc xem xét cho đội ngũ công chức được điều động, luân chuyển và người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao trong các hội có tính chất đặc thù được hưởng thu nhập tăng thêm vẫn còn khó khăn, vướng mắc. UBND TPHCM đang tiếp tục rà soát, xây dựng chính sách phù hợp cho người làm việc trong các hội đặc thù để báo cáo HĐND TPHCM xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, TPHCM tiếp tục nghiên cứu, thay đổi phương thức chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, thực thi công vụ của công chức. Sở Nội vụ TPHCM đề xuất chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở đánh giá dựa vào kết quả đầu ra (tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, chất lượng và hiệu quả công việc cụ thể), thay cho phương pháp tính theo số ngày làm việc cụ thể. TPHCM tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đánh giá, phân loại hàng quý nhằm rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho các khâu thống kê, tổng hợp kết quả.

MẠNH HÒA

Tin cùng chuyên mục