Cơ quan trả lời

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú được sử dụng đến ngày 31-12-2022

SGGP
- Hỏi: Thực hiện Luật Cư trú năm 2020, có phải đồng loạt thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp cho người dân?

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TPHCM) trả lời:

Theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú, kể từ ngày Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31-12-2022. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chỉ bị thu hồi khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định...

Cụ thể, khoản 2, Điều 26 Thông tư số 55 ngày 15-5-2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú: “Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú”.

 

VĂN MINH ghi

Tin cùng chuyên mục