Giao thông - Đô thị

Sở Giao thông Vận tải và Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM ký kết hợp tác nhiều lĩnh vực

SGGPO
Chiều 13-1, Sở Giao thông Vận tải TPHCM và Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM đã ký kết phối hợp về giao thông, vận tải và quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn TP.

 

Sở Giao thông Vận tải và Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM ký kết hợp tác nhiều lĩnh vực ảnh 1 Hai sở ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, hai bên sẽ thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả, tăng cường hỗ trợ chuyên môn, chuyên ngành và cung cấp, trao đổi thông tin nhằm thực hiện quản lý nhà nước về giao thông, vận tải và quy hoạch, kiến trúc hiệu quả, toàn diện, gắn liền với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan đơn vị có liên quan.

Với mục tiêu hoàn thành những nhiệm vụ được Thành ủy, UBND TP giao cho hai sở gắn với công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung TP; công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP; triển khai thực hiện đề án “Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TP giai đoạn 2020 - 2030”; chỉnh trang và phát triển đô thị; đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Đáp ứng yêu cầu giải quyết nhanh gọn thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông, vận tải và quy hoạch, kiến trúc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư hoạt động giao thông, vận tải và quy hoạch, kiến trúc.

Theo nội dung ký kết, hai bên phối hợp xây dựng chiến lược, kế hoạch (dài hạn, trung hạn, ngắn hạn) và các chương trình hành động chung theo chỉ đạo của được Thành ủy, UBND TP. Tham gia đóng góp ý kiến với tư cách cơ quan quản lý nhà nước các lĩnh vực: giao thông (cầu, đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị); vận tải; kết cấu hạ tầng khác có liên quan đến giao thông vận tải (bãi đỗ xe đô thị, kè bảo vệ bờ trên các tuyến đường thủy nội địa, tuyến hàng hải); an toàn giao thông trên địa bàn TP; rà soát điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn năm 2060...

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục