Y tế - Sức khỏe

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm

Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 1
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 2
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 3 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 4 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 5 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 6 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 7 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 8 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 9 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 10 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 11 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 12 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 13 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 14 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 15 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 16 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 17 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM trên đà giảm ảnh 18 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

TRUNG THU - Trình bày: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục